Home » Blog » Zorgen of belangen in het passend onderwijs

Zorgen of belangen in het passend onderwijs

zorgen of belangen in het passend onderwijs zorgen of belangen met de rug tegen de muur

Gisteren kreeg ik een verdrietige en wanhopige e-mail van de ouders van een jongen met het syndroom van Asperger. Hij moet van de basisschool naar het speciaal basisonderwijs. Gaat het om zorgen of belangen in het passend onderwijs?

Ouders zijn zo teleurgesteld omdat ze zoveel verwachten van Passend Onderwijs en van ouderparticipatie.
Maar voor hun gevoel staan ze met de rug naar de muur en liggen de uitkomsten van gesprekken met hen al vast. Hoe en wat er precies gebeurd is en hoe de gesprekken verlopen zijn weet ik niet. Maar als ouders schrijven: ‘het lijkt wel alsof ze het verkeerde dossier erbij hebben liggen’ is er iets goed fout gegaan in de communicatie.  

Ouderbetrokkenheid

Dit doet mij nog eens bedenken hoe vreselijk belangrijk het is dat docenten en intern begeleiders/zorgcoördinatoren er alles aan doen om goed contact te hebben met ouders. Eerst gezamenlijk optrekken en dan eventueel apart verder. Want je kan niet altijd een overeenstemming bereiken en soms is het beter om beide partijen een nieuwe start te gunnen.  Het is lastig om verschillende belangen te moeten vertegenwoordigen als intern begeleider of zorgcoördinator. Je kan niet iedereen tevreden houden. Daarom is het belangrijk om niet te praten over belangen maar over de zorgen die we hebben.  

Zorgen of belangen in het passend onderwijs

En als het goed is, gaat die zorg over de leerling. Als in het gesprek blijkt dat de zorg eigenlijk meer over de docent of de ouders zegt, is het goed om daar iets aan te doen. Maar de leerling hoort daar dan niet de dupe van te worden. Als docenten en ouders zich zorgen maken over de leerling, dan vinden ouders en school elkaar bijna altijd. Omdat het dan gaat om het geluk, de mogelijkheden en onmogelijkheden en daardoor over de ontwikkelingskansen van de leerling. En dat doet vaak zeer. Dromen vallen dan in duigen. Verwachtingen blijken tevergeefs te zijn geweest. Maar er worden goede beslissingen genomen uit zorg en (liefst ook) liefde voor de leerling.

Zo belangrijk om het goed uit elkaar te halen: zorgen of belangen. In het belang van wie opereert de intern begeleider of de schooldirecteur? Wat is de zorg die er achter ligt?

Ouderparticipatie gaat om samen doen. Gezamelijk optrekken in het belang van de leerlingen.

Vertel het verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *