Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn net als passend onderwijs en participatiemaatschappij holle lege woorden. En dat is jammer want nu worden ze door iedereen anders ingevuld. En omdat er zoveel te lezen is over de ontwikkelingen die bij deze woorden horen wordt het er allemaal ook niet duidelijker van.

In deze blog geen poging om de juiste betekenis aan deze woorden te geven. Zo af en toe komt zo’n poging voorbij. Bijvoorbeeld over het passend onderwijs zoals je kunt lezen in de nieuwsbrief van de officiële pagina over Passend Onderwijs.

Wel wil ik hier aandacht vragen voor de mensen die niets hebben aan eigen kracht en zelfredzaamheid omdat beide gewoon niet aanwezig zijn. Dit gaat om mensen die hulp gevraagd hebben bij de gemeente of hulpverleningsinstanties. De instanties vinden dat er diagnoses nodig zijn en passende bezigheden omdat er sprake is van een explosieve situatie in het huis waar ze wonen. De mensen worden op een wachtlijst geplaatst voor het diagnostische onderzoek en op de wachtlijst voor dagactiviteiten/sociale werkplaats. Ze worden nog net geholpen bij het aanvragen van de bijstandsuitkering waarna het dossier gesloten wordt. De eerste hulpvraag wordt afgesloten en terwijl de situatie nog even explosief is als daarvoor. Nog explosiever zelfs, want er zijn inmiddels maanden verstreken.

Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn ook lege woorden voor al die mensen die in hun woningen zitten te wachten tot GTST begint. Die mensen die werkzoekend zijn maar rondlopen met veel psychische problemen waardoor het zoeken naar werk gewoon niet lukt. Of die mensen die precies aan alle voorwaarden voldoen waardoor ze geen sollicitatieplicht hebben, wel een uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag en ondertussen doodongelukkig zijn. En niemand die het weet, want alles lijkt goed te gaan.

Zelfredzaamheid is een spannend woord.

De afgelopen tijd keer ik door alle situaties die ik heb meegemaakt en door de interessante mensen die ik gesproken heb weer terug naar het al oude “draagkracht-draaglast model’. Het evenwicht moet terug in het leven van heel veel mensen. Maar dan wel wegen exclusief regelingen , toe- en bijslagen en mantelzorgers. Want ik heb het idee dat we die nu meestal mee wegen. En dit moet ik nog eens beter uitleggen.

Of probeer jij het eens?

 

 

Vertel het verder!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *