Passend onderwijs al zoveel beter

Knokken voor Passend Onderwijs

Stom toevallig kwam ik vorige week tijdens de open dag van een school voor voortgezet onderwijs hier in Harderwijk een ex-collega tegen. Wij begonnen tegelijkertijd in het zorgteam van een vo-school in Utrecht. Zij als schoolpsycholoog en ik als leerlingbegeleider en zorgcoördinator. En we zeiden: waar wij voor knokten in 2004 is nu al heel normaal geworden. Een paar zaken die mij opvielen.…
Read More

Kinderen leren lief te hebben

Los van mijn twijfels raakt één zin mij in de lerareneed waartoe de Christelijke Hogeschool Ede het initiatief heeft genomen. Kinderen leren lief te hebben op school, dat is mooi. Op zich heb ik hier mijn twijfels bij de lerareneed. Is het nodig? Maar ook: is het mogelijk? Je hoeft immers maar #passendonderwijs te volgen op Twitter en je voelt de schaduwen over de levens van kinderen waarover…
Read More