Home » Blog » Een negatief bindend studieadvies gekregen?

Een negatief bindend studieadvies gekregen?

negatief bindend studieadvies

Zo rond de kerst komen de eerste waarschuwingen binnen bij leerlingen en studenten. Rapportenvergaderingen in het voortgezet onderwijs en besprekingen binnen de hogescholen zijn spannend deze dagen.

Ga je het halen dit jaar of loop je een grote kans een negatief bindend studieadvies te krijgen?

Negatief bindend studieadvies

Hieronder even drie voorbeelden van studenten die ik in het echte leven ben tegengekomen. Wat was er fout gegaan? Wat had die negatief bindend studieadvies kunnen voorkomen?

  • Ik ken iemand die drie studies heeft gedaan en de vierde studie weer moet stoppen.
  • Ik ken iemand die een tweede studie is begonnen en hele verkeerde keuzes lijkt te gaan maken
  • Ik ken iemand die een negatief bindend studieadvies heeft gekregen terwijl hij het vreselijk goed doet gezien de omstandigheden waarin hij verkeerd.

Het is lastig een algemeen stuk te schrijven over het voorkomen van een NBS, want er is niet een regel of een supertip voor te geven. De tips voor studenten zijn wel te vinden op verschillende websites daarover. Bijvoorbeeld op de site van het Handicap + Studie expertise centrum of op www.begeleidleren.nl.

Ik wil wat algemene lijnen schetsen die ik in de afgelopen periode belangrijk ben gaan vinden.

Leerstijlen

In het studiekeuzeproces in het VO is veel aandacht voor talenten en capaciteiten. Nog niet genoeg aandacht voor waarden en normen, grondhoudingen die ook belangrijk zijn in het zoeken van een juiste studie. Een studie moet bij je passen zeggen we toch altijd? Waarom beantwoorden we dan vooral de vraag welke studie je zou kunnen volgen? In loopbaantrainingen komen deze onderdelen tegenwoordig wel naar voren gelukkig.

Je leerstijl is vreselijk belangrijk. Leren omvat ongeveer alles wat je doet in het leven. Je hebt daar zo je favoriete manieren voor. Manieren die je gemakkelijk af gaan. En die leerstijl past misschien niet bij de studie die je volgt of bij de manier waarop colleges worden ingericht. Het is dan de kunst die colleges om te zetten naar jouw leerstijl. Leren is namelijk jouw verantwoordelijkheid. Dus als je je leerstijl weet kan je er vast iets aan doen.

Studiekeuze is niet per se beroepskeuze

Wat wil jij later worden als je groot bent? Die vraag is je vast vaak gesteld. En dan is het de bedoeling dat je een schattig antwoord geeft als je klein bent. En een stevig antwoord als de vraagsteller toch wel vindt dat het tijd wordt dat je eens iets gaat doen met je leven.

Je bent een gezegend mens als je heel duidelijk weet wat voor beroep je later wilt uitoefenen. Ik was altijd jaloers op de mensen die zeker wisten dat ze verpleegkundige wilden worden. Of bakker. Maar voor velen gaat die vlieger niet op. En het hoeft ook niet per se. En dat heeft ook met leerstijl te maken. Sommigen kunnen slecht omgaan met doelen. Of het nu subdoelen of einddoelen zijn, het doet ze niets. Deze mensen stappen op de rijdende trein en zien waar het uitkomt. En dat ‘zien’ is geen reden tot paniek, want deze mensen hebben een soepelheid, een flexibiliteit in zich waarmee ze zo van het ene treintje op het andere treintje springen. Als je dan goed oplet is het spoor hetzelfde: ontwikkeling richting de ‘kracht’ van de student. Soms hebben deze studenten even iemand nodig die dit trein-hoppen begrijpt en de rode lijn kan zien.

Wat wil je later worden zouden we niet meer moeten vragen. We moeten volgens mij vragen: wat wil jij laten kunnen? Of nog beter: wat zou jij later willen toevoegen aan de maatschappij? Het woord roeping zou hier mooi passen.

Leren of ontwikkelen

Sommigen leren voor een beroep. ze gaan naar school of college om informatie tot zich te nemen en het op een later moment te reproduceren. En als ze dat dan goed gedaan hebben krijgen ze een diploma en dan ‘zijn’ ze iets. Sommigen van hen blijven cursussen en opleidingen volgen omdat ze dan ‘meer zijn’.

Anderen ontwikkelen zich zelf tijdens het volgen van een studie. Ze lezen, ontdekken, wijzigen, laten dingen weg, voegen dingen toe. Alles wat ze horen en lezen gebruiken ze om zichzelf te ontwikkelen. Deze mensen blijven altijd leren. Meestal zonder cursussen en opleidingen te volgen. Omdat ze lerend en zelf-ontdekkend in het leven staan.

Dat de docent jou niet begrijpt betekent niet dat je gek bent

Veel jongeren in het voortgezet onderwijs worden niet op de juiste trein gezet. Doordat er geen connectie is met docenten, mentoren of andere begeleiders blijven ze aanmodderen. Met als gevolg problemen als demotivatie en spijbelen. Volwassenen begrijpen hen niet meer waardoor er ook onbegrip voor de situatie gaat ontstaan. De jongere gaat vervolgens denken dat hij gek is. Voldoen aan het boekje is toch wel de norm nog steeds. Met doubleren of een negatief bindend studieadvies als gevolg.

Maar dat de docent jou niet begrijpt betekent niet dat jij gek bent. Misschien is jouw leerstijl anders. Misschien zie jij de wereld anders. Misschien is er voor jou een te grote nadruk op het representeren van inhoud en zou je liever willen dat je mocht reflecteren.

Niet slagen voor de studie betekent niet per se ongeschikt voor het beroep

Door bijvoorbeeld autisme zou je misschien bepaalde studies niet volgens het boekje kunnen volgen. Omdat je niet kan voldoen aan de ‘eis’ tot samenwerking of omdat je niet alle opdrachten op tijd af kunt hebben. Of omdat je af en toe een dag rust moet ingelasten vanwege drukte in je hoofd. Maar dat betekent niet dat je ongeschikt bent voor het beroep waar je op afstevent. Er zijn zoveel studenten die heel iets anders gaan doen nadat ze zijn afgestudeerd. Een job waarin ze wel de kennis kunnen gebruiken die ze hebben opgedaan, de vaardigheden kunnen inzetten die ze hebben getraind maar die verder niets met de oorspronkelijk beoogde beroepsgroep van doen heeft. Dat vergeten we vaak als we als docenten een student op het spoor zijn die in onze ogen niet voldoet. Heel veel studenten vinden onlogisch werk. Een opleiding moet jou als student met autisme juist helpen om precies de juiste ‘niche’ te vinden in jouw beroepsgroep.

Meerdere keren fout kiezen vraagt om begeleiding

Als je meerdere keren een foute keuze hebt gemaakt, of als je meerdere keren een juiste keuze hebt gemaakt maar door de onjuiste begeleiding of benadering toch een nieuwe keuze moet maken is het tijd voor coaching of begeleiding.

Ben jij benieuwd om die puzzel te maken? Die puzzel van:

  • wat is er toch met mij?
  • waarom lukt het niet om te studeren
  • ik ben toch zeker niet gek?
  • wat past nu eigenlijk bij mij?

Als jij hierin vast loopt, blijf niet rond modderen maar zoek studentenadviseurs en of mail desnoods met mij.

Vertel het verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *