Home » Blog » Lerareneed: Kinderen leren lief te hebben

Lerareneed: Kinderen leren lief te hebben

De Christelijke Hogeschool Ede heeft het initiatief genomen tot de lerareneed. Bij het idee zelf heb ik wel mijn twijfels. Maar ik werd geraakt door een zinnetje in die lerareneed: Kinderen leren lief te hebben op school.

Liefhebben

Is het mogelijk om te voldoen aan alles wat er in de lerareneed staat opgesomd? Je hoeft maar #passendonderwijs te volgen op Twitter en je voelt de schaduwen over de levens van de kinderen waarover gesproken wordt in de eed. Zo’n eed daar kan je nooit aan voldoen. Maar die mooie zin over de liefde raakte mij:

Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.
Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van het hele kind: verstand, hart, ziel en handen. Ik zet me er voor in om geen schaduw te werpen op het leven van een kind, maar integer te handelen.
Ik zal me aanspreekbaar en open opstellen en me inzetten voor het welzijn van mezelf en mijn collega’s. Ik beloof me positief-kritisch in te zetten om vanuit een lerende houding mijn deskundigheid te bevorderen binnen mijn professionele gemeenschap. [Eén persoonlijke zin over de relatie tussen de levensbeschouwelijke identiteit met het leraarschap wordt hieraan toegevoegd]

Wat een verschil zal het gaan maken als alle onderwijzers dit als doel gaan stellen: de kinderen leren lief te hebben. Want liefhebben gaat veel verder dan sociale vaardigheden en ‘niet pesten’. Als je kinderen leert lief te hebben kunnen ze ook leren om recht te doen. Zonder liefde zijn ze daar niet gevoelig voor en zegt het woord rechtvaardigheid hen niets.

Liefde van de docent

Dus eigenlijk zegt de net afgestudeerde docent: ik ga met liefde de school in en ik blijf in die liefde tot ik weer naar huis ga. Ik zal vanuit liefde de kinderen aanspreken. Vanuit liefde handelen. Met mijn liefde de liefde van de kinderen wakker schudden.

Deze week kwam in mijn bijbelapp deze Bijbeltekst naar voren als de tekst van de week:
Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat  Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus die voor hen gestorven en weer levend geworden is (2 kor 5:14,15).
En dat verdiept de eed nog verder denk ik. De goddelijke liefde als motor, als stimulator, als motivator. Dan kan het schoolleven toch niet meer stuk?

Dan wordt de basisschool echt een veilige plek!

Vertel het verder!

3 reacties op “Lerareneed: Kinderen leren lief te hebben”

  1. Pingback: Wanted: christelijke bloggers! -

  2. Pingback: Blog-hop februari - de winnaar! -

  3. Pingback: Lerareneed | Kinderen leren lief te hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *