Kinderen leren lief te hebben

Los van mijn twijfels raakt één zin mij in de lerareneed waartoe de Christelijke Hogeschool Ede het initiatief heeft genomen. Kinderen leren lief te hebben op school, dat is mooi.
Op zich heb ik hier mijn twijfels bij de lerareneed. Is het nodig? Maar ook: is het mogelijk? Je hoeft immers maar #passendonderwijs te volgen op Twitter en je voelt de schaduwen over de levens van kinderen waarover gesproken wordt in de eed. Zo’n eed daar kan je nooit aan voldoen.

Maar nu die zin die mij raakt. De zin over liefde.

 Lerareneed
Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen.
Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.
Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van het hele kind: verstand, hart, ziel en handen.
Ik zet me er voor in om geen schaduw te werpen op het leven van een kind, maar integer te handelen.
Ik zal me aanspreekbaar en open opstellen en me inzetten voor het welzijn van mezelf en mijn collega’s.
Ik beloof me positief-kritisch in te zetten om vanuit een lerende houding mijn deskundigheid te bevorderen binnen mijn professionele gemeenschap.
[Eén persoonlijke zin over de relatie tussen de levensbeschouwelijke identiteit met het leraarschap wordt hieraan toegevoegd]
In deze liefdesmaand* februari valt mij de zin “ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld” extra op. Want hoe mooi is dat: kinderen leren om lief te hebben. Kinderen leren om recht te doen. In die volgorde uiteraard want zonder liefde ben je niet gevoelig voor het recht en zegt het woord rechtvaardigheid je helemaal niets.
Wat een verschil zal het gaan maken als alle onderwijzers zich hiervoor gaan inzetten: kinderen leren lief te hebben. Want lief hebben gaat verder dan alle sociale vaardigheden bij elkaar. Liefde wordt aangewakkerd door liefde.
Dus eigenlijk zegt de net afgestudeerde docent: ik ga met liefde de school in en ik blijf in die liefde tot ik weer naar huis ga. Vanuit liefde handelen. Vanuit liefde de kinderen aanspreken. Met mijn liefde de liefde van de kinderen wakker maken.
Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat  Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus die voor hen gestorven en weer levend geworden is (2 kor 5:14,15).
Zo klinkt de tekst van de week in de bijbelapp op mijn smartphone. En dat verdiept de eed nog een heel stuk verder: de liefde van Christus zorgt ervoor dat wij dingen doen. De goddelijke liefde als motor, als stimulator, als motivator. Dan kan een schoolleven toch niet meer stuk?
Dat vind ik het mooie van de eed van de CHE. Christelijke docenten stromen met deze belofte de scholen in. En wow wat hoop ik dat ze voor Christus leven en zichzelf niet voorop stellen.
Want dan,… wauw!
Dan wordt de basisschool een veilige plek waar kinderen geleerd wordt lief te hebben en recht te doen in deze maatschappij.

*dit blog wordt mede geschreven in het kader van de blog-hop waarin we als bloggers worden uitgedaagd iets te schrijven over de liefde.
Chiel Voerman
volg mij!

Chiel Voerman

Echtgenoot | Vader | Christen | Blogger | Ik vind het leuk om met van alles en nog wat bezig te zijn. De rode lijn is steeds dat ik wil maximaliseren en inspireren. Wat goed is nog mooier maken.
Chiel Voerman
volg mij!

Latest posts by Chiel Voerman (see all)

Related Posts

 • Anderhalve week geleden was ik op het mini-symposium van Hospice De Regenboog in Nunspeet. Deze kleinschalige zorgorganisatie bestaat nu 5 jaar en dat mocht natuurlijk…
 • Vanuit liefde en verantwoordelijkheid vanuit christelijke inspiratie kom je soms tot andere conclusies dan anderen. De mens gaat voor het protocol of het gangbare. Op…
 • Met mijn ervaring binnen onderwijs en zorg kan ik diegene zijn die jou uit de brand helpt als interim leerlingenbegeleider, intern begeleider of zorgcoördinator. Of…
Vertel het verder!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3 thoughts on “Kinderen leren lief te hebben

 1. Pingback: Lerareneed | Kinderen leren lief te hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *