De nieuwe jeugdwet vraagt om generalisten in de basisteams die signalen kunnen herkennen, daadkrachtig kunnen optreden en tijdig kunnen doorverwijzen. Het idee wordt net zo vaak verguisd als omarmd. Mijn stelling: een generalist is een specialist.

In principe nemen de zorgcoördinatoren in het voorgezet onderwijs en de intern begeleiders  in het primair onderwijs al jaren zo’n rol op zich: de tweedelijns leerlingenzorg zo ‘leeg’ mogelijk houden door de eerstelijns leerlingenzorg te versterken. En bij iedere casus wordt gekeken: waarom ligt deze casus op mijn bureau. Kan de mentor dit oplossen? Moet dit naar de schoolpsycholoog of remedial teacher of kan dit probleem veel beter direct door naar de derdelijns leerlingenzorg. Oftewel: de tweedelijns hulpverlening buiten het school gebouw. Maar ook: wat goed dat dit op mijn bureau ligt, want we lossen dit probleem zelf op. Zonder wachtlijsten, vragenlijsten, etc.

Dit alles om de hulp en begeleiding zo snel mogelijk en zo passend mogelijk van start te laten gaan zodat het zo kort mogelijk kan duren.

Er zijn verschillende discussies op LinkedIn te volgen over de basisteams, generalist of specialist in de nieuwe gezondheidszorg en het wijkgericht werken. Interessant om te zien wat voor ‘soort’ mensen een bepaalde mening hebben.

Ik voel mij als sociaal pedagogisch hulpverlener een generalist en zo heb ik ook gewerkt als zorgcoördinator binnen het voortgezet onderwijs: voldoende kennis van gezond en bijzonder gedrag, voldoende kennis van psychopathologie en psychiatrische stoornissen. Veel kennis van groepsdynamiek en gesprekstechniek, kennis van de sociale kaart etc. En vooral een houding van: werken in het hier en nu. Ik voel mij als generalist een specialist.

Ik zou het toejuichen als de sociaal pedagogisch hulpverleners weer de nieuwe generalisten worden. En dat dat dan ook erkend wordt door de andere beroepsgroepen.

Generalist of specialist in de WMO? De generalist is een specialist in feite. Want de meeste mensen kunnen het niet. Een generalist heeft scharrelruimte nodig, daarover gaat mijn volgende blog.

Update: Cyntia Schenk schreef een mooi artikel op LinkedIn over dit thema. Ze noemt een aantal kenmerken van de generalist die je zeker zult herkennen in mijn blogs over dit onderwerp.

volg mij!

Chiel Voerman

Freelancer en communicatiemedewerker at Chiel Voerman en Stuk Verder Schrijven
Echtgenoot | Vader | Christen | Blogger | Ik vind het leuk om met van alles en nog wat bezig te zijn. De rode lijn is steeds dat ik wil losmaken, maximaliseren en inspireren. Wat goed is nog mooier maken. Kijk ook op www.stukverderschrijven.nl
Chiel Voerman
volg mij!

Latest posts by Chiel Voerman (see all)

Related Posts

 • Vandaag lees ik in de Stentor het verhaal over de verbouwing van de regeringsgebouwen. Eerlijk gezegd heb ik het met verbazing gelezen. De voorzitters van…
 • Vandaag is het de nationale luizendag, geïnitieerd door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Helaas, lijken ze dit zelf een beetje vergeten te zijn. Op hun website…
 • Het vak van leerlingbegeleider is nog redelijk jong. Er zijn geen specifieke beroepsopleidingen voor. In veel scholen zijn docenten de leerlingbegeleiders, met of zonder extra…
 • Zoekt u een tijdelijke leerlingbegeleider of leerlingencoach voor uw school? Of gewoon een externe leerlingbegeleider als aanvulling op uw huidige zorgteam? Lees dan verder! Leerlingenzorg…
Vertel het verder!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *