Home » Blog » Een generalist is een specialist.

Een generalist is een specialist.

generalist is specialist in het onderwijs zorgcoördinator harderwijk

De nieuwe jeugdwet vraagt om generalisten in de basisteams die signalen kunnen herkennen, daadkrachtig kunnen optreden en tijdig kunnen doorverwijzen. Het idee wordt net zo vaak verguisd als omarmd. Mijn stelling: een generalist is een specialist.

Zorgcoördinator als generalist

De zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs is zo’n generalist. Ze doen er alles aan om de tweedelijns leerlingenzorg zo ‘leeg’ mogelijk te houden. Dit doen ze door de eerstelijns leerlingenzorg te versterken.

Bij iedere casus bekijkt de zorgcoördinator waarom de casus op zijn bureau is terecht gekomen. Dan de mentor het oplossen? Moet het naar een schoolpsycholoog of naar de remedial teacher? Of kan dit probleem beter direct door naar buiten. De derdelijns leerlingenzorg.

Maar omdat de zorgcoördinator generalist is, kan hij veel zelf. Daarom zegt hij ook regelmatig: wat goed dat dit op mijn bureau ligt, dit lossen we zelf op. Zonder wachtlijsten, vragenlijsten en doorverwijzingen. We gaan het ijzer smeden als het heet is.

Sph’er als zorgcoördinator

Ik voel mij als sociaal pedagogisch hulpverlener een generalist en zo heb ik ook gewerkt als zorgcoördinator binnen het voortgezet onderwijs: voldoende kennis van gezond en bijzonder gedrag, voldoende kennis van psychopathologie en psychiatrische stoornissen. Veel kennis van groepsdynamiek en gesprekstechniek, kennis van de sociale kaart etc. En vooral een houding van: werken in het hier en nu. Als generalist ben ik specialist want veel hulpverleners die ik tegenkom werken vanuit één visie, één hokje.

Generalist is specialist

Generalist of specialist in de WMO? De generalist is een specialist in feite. Want de meeste mensen kunnen zich niets voorstellen bij het generalist zijn. Het zit niet in het bloed. Ze kunnen het niet. En daarom begrijpen veel mensen niet dat er generalisten bestaan. Een generalist heeft scharrelruimte nodig, daarover gaat mijn volgende blog.

Vertel het verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *