Home » Blog » Angst voor school, een verhaal hoe het wél werkte.

Angst voor school, een verhaal hoe het wél werkte.

Angst voor school, spijbelen, schoolangst, leerlingenbegeleiding in Harderwijk

Vandaag staan angst en paniek gezamenlijk op het podium deze dag van de psychische gezondheid. Een goed moment om eens iets te schrijven over angst voor school. Angst voor school kan een goede reden zijn om thuis te blijven. In de acht jaar dat ik zorgcoördinator was heb ik meerdere jongens en meisjes gekend die bang waren om naar school te gaan.

Ik moet denken aan de jongen die is blijven zitten in klas 4 en die zich verschanste in zijn kamer thuis toen ik hem kwam opzoeken om te kijken of ik hem mee kon krijgen naar school. Dat lukte uiteraard niet, het was al te eng dat ik aan de andere kant van zijn kamerdeur stond. Maar toch hebben we een oplossing gevonden.

Reguliere methodiek werkte niet

De GGZ probeerde hem in kleine stapjes terug naar school te krijgen. Zonder succes. Wij hebben vanuit school zijn angst gerespecteerd als ingeschapen afweermechanisme. De leerplichtambtenaar vond dat de maat vol was en dreigde met sancties. Wij hebben gezegd dat hij nu niet naar school moest en dat we zijn afwezigheid niet als absent zouden noteren.

De angst voor school had een goede reden. Dat was ons uitgangspunt. We kenden zijn gezin een beetje en we voelden aan dat er meer was dan er nu naar voren kwam. We begrepen hem toen hij aangaf dat hij zich zo groot voelde in zijn nieuwe klas. En we waren het met hem eens toen hij aangaf dat hij beter thuis huiswerk kon maken dan op school een black-out zou krijgen. En we werkten mee toen hij vroeg of hij ook mocht e-mailen met docenten als hij de stof niet begreep.

Het duurde lang maar hij kwam terug naar school…….. toen de scheiding van zijn ouders rond was en er rust kwam in het gezin onder begeleiding van een gezinsvoogd.

Dit gebeurde pas toen we onszelf mede-eigenaar hadden gemaakt van het probleem. Toen ouders en de jongen voldoende vertrouwen in ons hadden gekregen kwamen langzaam de andere problemen ook naar buiten. En vanuit het vertrouwen kwamen toen ook de meest logische oplossingen naar voren.

We gaven hem de ruimte om zelf zijn lessen uit te kiezen waar hij op zelfgekozen dagen naar toe ging. En op gegeven moment had hij zoveel vertrouwen in ons dat hij er in toestemde op school te werken in de studieruimte en naar de lessen te gaan die hij uitkoos.

Ieder geval van angst voor school is een verhaal op zich

Ieder verhaal van angst voor school is (schoolweigering) is een ander verhaal. En steeds weer is het belangrijk om de tijd te nemen voor de betrokkenen. Om het hele verhaal aan te horen en vooral present te zijn. Want voor je het weet zie je schoolweigering als iets dat gebaseerd is op een gebeurtenis in het verleden. En dat kan zomaar onjuist zijn.  In dit geval was er duidelijk een probleem in het heden en een onzekerheid voor de toekomst. In dit geval was er sprake van een gezinsprobleem en zorgde de leerling er door zijn schoolweigering voor dat hij degene was die het gezin bij elkaar hield.

Het is gangbaarder om te proberen leerlingen zo snel mogelijk weer naar school te krijgen. Zeker als het kind thuis huiswerk blijft doen en de klachten van depressie, misselijkheid en angst thuis afwezig zijn. Het idee is dat er meerdere oorzaken zijn voor schoolangst maar dat de oplossing voornamelijk is: bij kop en kont pakken en hup naar school. En als je ziek thuis bent dan behandelen we je ook als ziek: in bed. Het thuisblijven zou beloond worden waardoor het gedrag in stand blijft. Ik las ergens dat je nooit leerlingen thuis moet bezoeken om zo te proberen hen mee te krijgen naar school. Hiermee ondermijn je het gezag van ouders en bevestig je hen dat het ze niet lukt om de leerling naar school te krijgen.

Dat laatste lijkt mij wat onzinnig overigens. Dat er een probleem is is algemeen bekend. En als je het gezin respectvol benaderd, hoeft er geen sprake te zijn van gezagsondermijning. Sterker nog, een poging tot herstel ervan wordt ook door de kinderen alleen maar gerespecteerd. Door mijn bezoek binnen het gezin ging ik in op een hulpvraag van moeder: kom kijken en zeg wat je er van vindt! En ik ben blij dat ik het gedaan heb. We konden heel open en transparant naar elkaar uitspreken: dit is een onhoudbare situatie en we gaan er samen wat aan doen.

Ik weet nog goed dat ik doodsbang was om te zwemmen en te duiken. De badmeester heeft mij een keer in het water geduwd. Hierdoor maakte ik een koprol naar de bodem van het zwembad waar ik vreselijk bang van werd. Ik klom het water uit en ben de badmeester aangevallen. En ik houd nog steeds niet van water, zeker niet van bewegende vloeren in het diepe. Achteraf bleek ik Astma te hebben. De reden waarom ik niet 7 meter onder water kon zwemmen en ik niet dol was op duiken.

Angst is een goede raadgever

Waarom zou je angst niet aanvaarden als een goede raadgever? Als angst veel voorkomt bij gebrek aan overzicht en veiligheid kan je toch beter dat overzicht en veiligheid vergroten in plaats van de angst groter maken? Dit hebben wij bij deze jongen van 16 gedaan door hem op deze manier aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid iets te doen aan de situatie. Je kan thuisblijven, daar krijg je ons niet gek mee. En we hebben er alle vertrouwen in dat je over kan naar klas 5 als je goed je huiswerk maakt. Zelfs je examens zou je volgend jaar thuis kunnen maken als het moet.

En ondertussen kon hij controle houden over wat er thuis gebeurde tussen zijn ouders, broertjes en zussen. Een belangrijke rol voor een oudste zoon. Angst is een op de toekomst gerichte emotie. En dat hebben we in deze casus denk ik goed aangevoeld. Zijn angst voor school ging niet over die ene keer dat hij gespuugd had bij een spreekbeurt. Dat moment greep hij eerst wél aan als reden voor zijn angst.

De aanpak die meer ‘geoorloofd’ is bij angst voor school, is de aanpak die de ‘cliënt’ afhankelijk maakt. Denk wat wij zeggen dat je denken moet, doe wat wij zeggen dat je doen moet en dan gaat het goed komen. Dat is indoctrinatie en werkt zeker niet bij pubers van 16 jaar en ouders die een gezonde afkeer van de hulpverlening hebben opgebouwd door de jaren heen. Door hem naar school te dwingen (doe dat maar eens met een stevige jongen) bevestig je alleen maar dat hij angst heeft. En angst moet je zo weinig mogelijk aandacht geven. Hij heeft zijn energie kunnen inzetten voor de zaken die belangrijk waren: goede cijfers halen, werkstukken maken etc. En voetballen. (lees ook mijn blog over macht als tegenovergestelde van kwetsbaarheid)

Misschien was het onze intuïtie, misschien was het gewoon lef. Misschien hadden we onze ‘reguliere’ tegenspelers nodig om dit verhaal op deze manier aan te pakken.  We hebben de jongen en zijn gezin de controle terug laten vinden door hen serieus te nemen en vertrouwen op te bouwen. Stress binnen een gezin los je niet op met nog meer stress toevoegen. Daar kom je geen Steek Verder mee.

Angst voor school is een naar probleem en behoeft een serieuze oplossing. Beetje lef en nuchterheid, daar kom je wél een Stuk Verder mee.

Mijn praktijk Stuk Verder bestaat niet meer. Ik ben nu breder beschikbaar als freelancer, onder andere als extra – of interim leerlingenbegeleider zoals je hier kunt lezen. Ik denk nog graag met je mee!

Vertel het verder!