generalist of een specialist

Een generalist is een specialist.

De nieuwe jeugdwet vraagt om generalisten in de basisteams die signalen kunnen herkennen, daadkrachtig kunnen optreden en tijdig kunnen doorverwijzen. Het idee wordt net zo vaak verguisd als omarmd. Mijn stelling: een generalist is een specialist. In principe nemen de zorgcoördinatoren in het voorgezet onderwijs en de intern begeleiders  in het primair onderwijs al jaren zo'n rol op zich: de…
Read More